VYHLÁSENIE 2%:

Radi by sme vás oslovili vo veci darovania 2 percent z vašich daní pre naše Občianske združenie Malí šampióni, ktoré funguje popri škôlke Malí šampióni. Z poskytnutých peňazí by sme nakúpili športové pomôcky a podporili ďalšie aktivity vrátane výletov či tréningov pre naše deti. Pripájame potrebný dokument na vyplnenie pre zamestnancov. Ak by ste boli darcom cez s.r.o, účtovníkovi stačí posunúť údaje nášho OZ. Ďakujeme za pomoc.  Stiahnuť

CENNÍK NAŠICH SLUŽIEB

MOŽNOSTI STRAVOVANIA:

Možnosť zabezpečenia diétneho stravovacieho režimu po dohode s rodičmi konkrétneho dieťaťa.


STRAVOVANIE:

Zdravé a výživné stravovanie špeciálne prispôsobené pre deti. Čerstvé ovocie, zelenina a ovocné šťavy.

PLATBA:

Prvá platba predom za mesačný pobyt, potom každá ďalšia úhrada vždy k 7.  dňu v mesiaci. Za január 2017 sa napríklad platí v decembri 2016 , za február 2017januári 2017.

PRE DETI: 1,5 až 3 ROKY

už od 380 €

MESAČNE

 • Celodenná starostlivosť: 420 €

 • Celodenná starostlivosť so športovým programom: 510 €
  (korčuľovanie, tenis, pohybovka)

 • Poldenná starostlivosť: 380 €

 • Poldenná starostlivosť so športovým programom: 470 €
  (korčuľovanie, tenis, pohybovka)

 • Strava: 4 €

Kontaktný formulár

PRE DETI: 3-6 ROKOV

už od 360 €

MESAČNE

 • Celodenná starostlivosť: 400 €

 • Celodenná starostlivosť so športovým programom: 490 €
  (korčuľovanie, tenis, pohybovka)

 • Poldenná starostlivosť: 360 €

 • Poldenná starostlivosť so športovým programom: 450 €
  (korčuľovanie, tenis, pohybovka)

 • Strava: 4 €

Kontaktný formulár

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

PRIHLÁŠKA DO 3 ROKOV

 • Prihláška pre deti do 3 rokov

Stiahnuť

PRIHLÁŠKA NAD 3 ROKY

 • Prihláška pre deti nad 3 roky

Stiahnuť

POTVRDENIE

 • Potvrdenie o zdravotnom stave

Stiahnuť

VYHLÁSENIE

 • Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

Stiahnuť

DOTAZNÍK

 • Dotazník pre nové deti

Stiahnuť

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK

 • Žiadosť o PnSoD 01-2016

Stiahnuť

ÚDAJE NA VYPLNENIE TLAČIVA 2%

Malí šampióni

Občianske združenie

Nerudova 5, Bratislava 821 04

IČO: 51063913

DIČ: 2120689912

ŠKÔLKA A ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA : LITTLE CHAMPIONS - MALÍ ŠAMPIÓNI

Originálny projekt materskej škôlky pre deti od 3 do 6 rokov so širokým športovým zameraním, známymi garantmi prípravy a s prvkami vzdelávania detí metódou Montessori. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov takisto s prvkami montessori a pohybovou prípravou.