VYHLÁSENIE 2%:

Radi by sme vás oslovili vo veci darovania 2 percent z vašich daní pre naše Občianske združenie Malí šampióni, ktoré funguje popri škôlke Malí šampióni. Z poskytnutých peňazí by sme nakúpili športové pomôcky a podporili ďalšie aktivity vrátane výletov či tréningov pre naše deti. Pripájame potrebný dokument na vyplnenie pre zamestnancov. Ak by ste boli darcom cez s.r.o, účtovníkovi stačí posunúť údaje nášho OZ. Ďakujeme za pomoc.  Stiahnuť

PROGRAM DŇA MALÝCH ŠAMPIÓNOV

Hodina:

PROGRAM DŇA MALÝCH ŠAMPIÓNOV platný pre ročník 2018/2019

7:00 8:50

PRÍCHOD, MONTESSORI DIELNIČKY

8:50 9:15

desiata

9:15 10:00

ELIPSA

10:00 11:30

PROGRAM/POBYT VONKU

  • Pondelok - UMELECKÉ AKTIVITY (tanečná/hudobná/výtvarná)

  • Utorok – POHYBOVÁ PRÍPRAVA

  • Streda – HOKEJOVÁ PRÍPRAVA (8:40 – 09:40)

  • Štvrtok – TENISOVÁ PRÍPRAVA

11:45 12:15

obed

12:15 12:30

hygiena

13:00 15:00

SPÁNOK

15:15 15:30

olovrant

15:30 17:00

MONTESSORI DIELNIČKY/POBYT VONKU

* program je približný, bude sa meniť v závislosti od jednotlivých dní.

ŠKÔLKA A ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA : LITTLE CHAMPIONS - MALÍ ŠAMPIÓNI

Originálny projekt materskej škôlky pre deti od 3 do 6 rokov so širokým športovým zameraním, známymi garantmi prípravy a s prvkami vzdelávania detí metódou Montessori. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov takisto s prvkami montessori a pohybovou prípravou.