• CENNÍK PLATNÝ OD 01. 04. 2023

        • Cenník je rozdelený podľa formy vzdelávania - poldenná alebo celodenná. Športové aktivity zákonný zástupca volí dobrovoľne, dieťa môže navštevovať všetky športy, alebo výber z našej ponuky.