• Údaje o prevádzkovateľovi

    • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná materská škola Malí šampióni, Jadrová 4, 821 02 Bratislava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.