• Júlia Dietrichová
   Júlia DietrichováUčiteľka
   Triedna učiteľka: Zelená
  • Mgr. Lucia Kavoňová
   Mgr. Lucia KavoňováRiaditeľka
   Triedna učiteľka: Oranžová
  • Mgr. Eva Hokinková
   Mgr. Eva HokinkováUčiteľka
  • Mgr. Zuzana Pištová
   Mgr. Zuzana PištováUčiteľka
    • Mgr. Lucia Kavoňová 

    • učiteľka súkromnej materskej školy


     DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa 


     ABSOLVOVANÉ VZDELANIE:

     • Diplomovaný kurz Monetessori pedagogiky

     Kvalifikovaná samostatná učiteľka súkromnej materskej školy. 

     Lucia sa vo svojom štúdiu zaoberala výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku. Je vždy dobre naladená a ochotná pomôcť. V práci je jej veľkou výhodou hlavne jej nekonečná trpezlivosť. Medzi jej záujmy patrí spev, tanec, rekreačne sa tiež venuje športu. V tíme oceňujeme najmä Luciinu schopnosť riešiť problémové situácie. Je vedúcou pani učiteľkou.

    • Júlia Dietrichová

    • učiteľka súkromnej materskej školy


     DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: Stredná odborná škola 


     ABSOLVOVANÉ VZDELANIE:

     • Kurz Montessori pedagogiky pre prácu s deťmi od 3 - 6 rokov

     PREBIEHAJÚCE VZDELÁVANIE:

     • Montessori manuál 0 - 3 

     Kvalifikovaná učiteľka súkromnej materskej školy. 

     Júlia sa venuje výchove a vzdelávaniu deti predškolského veku od strednej školy. Medzi jej vlastnosti patrí najmä trpezlivosť, empatickosť a záujem učiť sa novým veciam. Vie sa vcítiť do pozície dieťaťa s ktorým pracuje a poskytnúť pomoc pri učení sa a vývoji. Trpezlivosť jej pomáha pri práci zachovať pokoj a dieťaťu poskytnúť čas, ktorý potrebuje na získanie nových zručností a dosiahnutie určených cieľov. Je optimistka a má vždy dobrú náladu.

     Voľný čas najradšej trávi turistikou, ručnými prácami. Medzi jej záľuby patrí aj maľovanie a hudba. Medzi záľuby učenie sa hrať na hudobné nástroje (gitara, klavír). Rada objavuje nové miesta, zaujíma sa o históriu a kultúru. Rada si zacvičí jogu, ale i zapláva. Ekológia je tiež oblasťou, ktorej venuje časť svojho voľného času. 

    • Mgr. Zuzana Pištová

    • učiteľka súkromnej materskej školy 

      

     DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa


     ABSOLVOVANÉ VZDELANIE:

     • Inovačné vzdelávanie

     PREBIEHAJÚCE VZDELÁVANIE:

     Kvalifikovaná učiteľka súkromnej materskej školy.