• PaedDr. Iveta Moravcová, MBA, LL.M.

   • riaditeľka súkromnej materskej školy


    DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ III. stupňa s druhou atestáciou s vykonaním rigoróznej skúšky


    ABSOLVOVANÉ VZDELANIE:

    • 20223 - Funkčné vzdelávanie - rozširujúci modul - Vedenie ľudí v škole alebo školskom zariadení 
    • 2023 - Funkčné vzdelávanie - rozširujúci modul - Sebariadenie a manažérska etiketa
    • 2022 - LL. M. - Návrh novelizácie legislatívy v oblasti školstva v Slovenskej republike
    • 2021 - Rigorózna skúška - Analýza vzdelávacieho softvéru pre vyučovanie odborného predmetu
    • 2021 - Funkčné vzdelávanie - Základný modul
    • 2020 - MBA - Aplikácia hodnotenia riaditeľov škôl a školských zariadení v praxi
    • 2013 - 2. atestácia 
    • 2006 - 1. atestácia
    • 1995 - Štátny stenografický ústav v Bratislave, rozširujúce štúdium 
    • 1994 - Vysoká škola pedagogická v Nitre, Pedagogická fakulta 
    • 1987 - Stredná pedagogická škola v Modre - učiteľstvo pre materské školy 

    PREBIEHAJÚCE VZDELÁVANIE:

    • Funkčné vzdelávanie - rozširujúci modul
    • PhD. - Doktorandské štúdium 
    • Jazyková škola GO

    Kvalifované a profesionálne manažovanie tímu súkromnej materskej školy. Cieľom je vytvárať pre zamestnancov pokojné, priaznivé pracovné prostredie, ktoré bude deťom poskytovať vysoko nadštandardné možnosti predprimárneho vzdelávania s citlivým prístupom a pocitom bezpečia. 

    Iveta sústavne rozširuje štúdiom svoje odborné vedomosti. Voľný čas rada trávi v prírode - v lete turistika, v zime lyžovanie, má rada modernú hudbu, ale rada sa nechá umiesť i tónmi orchestra, započúva sa do muzikálových piesní, ale rada si pozrie i činohru, alebo dobrý film. Má pozitívny vzťah ku zvieratám, predovšetkým ku psom.  

   • Mgr. Lucia Kavoňová 

   • učiteľka súkromnej materskej školy


    DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa 


    ABSOLVOVANÉ VZDELANIE:

    • Diplomovaný kurz Monetessori pedagogiky

    Kvalifikovaná samostatná učiteľka súkromnej materskej školy. 

    Lucia sa vo svojom štúdiu zaoberala výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku. Je vždy dobre naladená a ochotná pomôcť. V práci je jej veľkou výhodou hlavne jej nekonečná trpezlivosť. Medzi jej záujmy patrí spev, tanec, rekreačne sa tiež venuje športu. V tíme oceňujeme najmä Luciinu schopnosť riešiť problémové situácie. Je vedúcou pani učiteľkou.

   • Mgr. Katarína Albertusová

   • učiteľka súkromnej materskej školy


    DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa 


    ABSOLVOVANÉ VZDELANIE:

    • Inovačné vzdelávanie - Inovatívne prvky v hudobnej výchove
    • Diplomovaný kurz Montessori pedagogiky pre prácu s deťmi od 3 - 6 rokov
    • Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materskej školy
    • Základný kurz výučby anglického jazyka fonatickou metódou Jolly Phonics pre materské školy 

    Kvalifikovaný pedagóg, ktorý poskytuje kvalitné vzdelávanie, vytvára pohodovú, pokojnú atmosféru. 

    Katka sa už niekoľko rokov od ukončenia štúdia na Pedagogickej fakulte venuje práci s deťmi predškolského veku. Nerada ostáva stáť na mieste a preto sa snaží neustále vzdelávať a zlepšovať. Práca s deťmi ju veľmi baví a napĺňa. Medzi jej záľuby patria knihy, turistika a pilates. Rada si pozrie kvalitné divadelné predstavenie, dobrý film, alebo si pochutí na vynikajúcom jedle najlepšie z talianskej, či ázijskej kuchyne.

   • Júlia Dietrichová

   • učiteľka súkromnej materskej školy


    DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: Stredná odborná škola 


    ABSOLVOVANÉ VZDELANIE:

    • Kurz Montessori pedagogiky pre prácu s deťmi od 3 - 6 rokov

    PREBIEHAJÚCE VZDELÁVANIE:

    • Montessori manuál 0 - 3 

    Kvalifikovaná učiteľka súkromnej materskej školy. 

    Júlia sa venuje výchove a vzdelávaniu deti predškolského veku od strednej školy. Medzi jej vlastnosti patri najmä trpezlivosť, empatickosť a záujem učiť sa novým veciam. Vie sa vcítiť do pozície dieťaťa s ktorým pracuje a poskytnúť pomoc pri učení sa a vývoji. Trpezlivosť jej pomáha pri práci zachovať pokoj a dieťaťu poskytnpť čas, ktorý potrebuje na získanie nových zručností a dosiahnutie určených cieľov. Je optimistka a má vždy dobrú náladu.

    Voľný čas najradšej trávi turistikou, ručnými prácami. Medzi jej záľuby patrí aj maľovanie a hudba. Medzi záľuby učenie sa hrať na hudobné nástroje (gitara, klavír). Rada objavuje nové miesta, zaujíma sa o históriu a kultúru. Rada si zacvičí jogu, ale i zapláva. Ekológia je tiež oblasťou, ktorej venuje časť svojho voľného času. 

   • Mgr. Zuzana Pištová

   • učiteľka súkromnej materskej školy 

     

    DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa


    ABSOLVOVANÉ VZDELANIE:

    • Inovačné vzdelávanie

    PREBIEHAJÚCE VZDELÁVANIE:

    Kvalifikovaná učiteľka súkromnej materskej školy.