• JOGA: Tréner - Mária Hudecová

      • Mária Hudecová vedie hodiny jogy. „Máme vekovú škálu od 3 do 6 rokov, a preto som stavila na spoluprácu. V joge nejde len o fyzické cvičenie, ktorým rešpektujeme súčasný vývoj dieťaťa (nielen fyzický, ale aj psychický, schopnosť predstavivosti, vnímanie deja a pod.). Podporujeme aj jeho fyziologické funkcie, psychický vývoj, oromotorickými cvičeniami prechádzame aj krátkou logopédiou. Pre mňa ako lektora je toto základ pyramídy, na ktorom staviam. Ten vrchol pyramídy je, aby deti pochopili, že sú úžasné také, aké sú. Že nemusia súťažiť, byť pod tlakom dokonalosti. Počas ich života bude niekto rýchlejší, múdrejší, šikovnejší v tej alebo inej pozícii, ale je to tak v poriadku a ich čas dozreje. Staviame na tom, čo nám ide.“