• DENNÝ REŽIM

   • PRÍCHOD 7.00 - 8.45 h

    • Otvorenie materskej školy
    • Príchod detí 
    • Individuálna práca s Montessori materiálom
    • Vzdelávacie aktivity
    • Rozhovory, diskusie
    • Zdravotné cvičenia 
   • DESIATA 8.45 - 9.30 h

    • Osobná hygiena
    • Sebaobslužné činnosti 
    • Desiata
    • Osobná hygiena 

     

   • EDUKÁCIA a POBYT VONKU 9.30 - 12.00 h

    • ELIPSA - edukačná činnosť
    • Príprava na pobyt vonku 
    • Pobyt vonku
    • Príchod z pobytu vonku
    • Sebaobslužné činnosti 
    • Osobná hygiena 

    Jednotlivé športy sú podľa presne zostaveného harmonogramu na celý týždeň. 

   • OBED 12.00 - 12.30 h

    • Sebaoblužné činnosti 
    • Obed
    • Kultúra stravovania 
   •  ODPOČINOK 12.30 - 15.30 h

    • Odpočinok/spánok - jeho dĺžka je závislá od potrieb detí
    • Osobná hygiena
    • Činnosti zabezpečujúce životosprávu
   • POPOLUDŇAJŠIE AKTIVITY 15.30 - 17.00 h

    • Osobná hygiena
    • Sebaobslužné činnosti 
    • Práca s montessori materiálom 
    • ODCHOD z MŠ