• KORČUĽOVANIE a POHYBOVÁ PRÍPRAVA: Trénerka 1 - Denisa Štefanová

      • Denisa Štefanová je dlhoročná tanečnica a pedagogička. V akadémii NAŠA Atletika sa venuje deťom v oblasti športovej predprípravy a základného tréningu. Je absolventkou FTVŠ UK v Bratislave, má trénerské zameranie na rytmickú gymnastiku a tance. Pedagogickej praxi sa venuje od roku 1992 v krasokorčuliarskych kluboch na Slovensku i v zahraničí. Moderný, jazzový tanec a choreografie učila v TD Bralen v rámci Weekend workshopov, letných tanečných školách, v klube Rock´n rollu "Hydrorock", v Beni clube, spolupracovala s tanečníkmi športového tanca. Viedla praktické semináre Pilates metódy na Katedre tanečnej tvorby hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, pôsobila ako externý pedagóg tanca na FTVŠ. V súčasnosti spolupracuje s mládežou a viacerými reprezentantmi v krasokorčuľovaní v rôznych vekových kategóriách, v tanečnej príprave, balete a choreografii.

      • KORČUĽOVANIE: Trénerka 2 - Eva Takáčová

      • Deťom našej materskej školy pomáhajú zvládať základy, ale i zamilovať si čaro ľadu dve trénerky. Eva Takáčová je druhou trénerkou, je to skúsená trénerka korčuľovania, ktorá má za sebou množstvo odučených hodín s menšími i väčšími deťmi.