• Veľký úspech "malých" detí...

    • Celoslovenská súťaž výtvarných prác detí materských a základných škôl - SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť detí a mladých ľudí na aktuálne témy v našej spoločnosti, významné historické medzníky a úspechy Slovenska v medzinárodnom kontexte. Tento rok to bol už 15. ročník súťaže. 

     Naše deti sa do súťaže zapojili pod vedením pani učiteľky Katky Albertusovej. V kategórii Predškolský vek získali CENU RAIDITEĽA BBD. 

     Motto súťaže: "Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj..."

     Deti tvorili kresbu zmizíkom do atramentu. Ich tvorba bola inšpirovaná ČIČMINASKYMI VZORMI NA DREVENICIACH. 

     Deti spolu s pani učiteľkou si osobne prevezmú cenu a zúčastnia sa slánostnej vernisáže. 

     Blahoželáme a tešíme sa z VEĽKÉHO ÚSPECHU MALÝCH DETÍ!

     Viac pozri na odkaze: 

    • Zápis detí do MŠ pre školský rok 2023/2024 a 2024/2025

    • Oznamujeme zákonným zástupcom, že počas celého mesiaca máj prebieha zápis detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024. 

     V našej materskej škole môžete zapísať dieťatko aj v priebehu celého roka... 

     ZÁPIS detí pre školský rok 2024/2025 začína dňom 1. mája 2024 v súlade s Usmernením MŠVVaM SR. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva školstva v časti: https://www.minedu.sk/data/att/b82/29181.760793.pdf

      

      
      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    • Škola v prírode

    • Aj tento školský rok sa s deťmi vyberieme do "Školy v prírode". 

     • Kto pôjde? 
     • Kde to bude?
     • Kedy? 

     Na tieto i všetky ďalšie otázky včas zodpovieme... 

     Tešíme sa, lebo vieme, že vaše deti budú šťastné!