• Kto sú Malí šampióni?

    

   Sme originálny projekt materskej škôlky pre deti od 2 do 6 rokov so širokým športovým zameraním, známymi garantmi prípravy a s prvkami vzdelávania detí metódou Montessori. História našej Súkromnej materskej školy Malí šampióni sa začala písať 1. septembra 2017, a od 1. septembra 2022 sme materskou školou, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení. 

   Na vytváraní pozitívnej klímy sa spolupodieľajú všetci zamestnanci našej materskej školy. Sme materskou školou rodinného typu. Adaptácia detí na nové prostredie sa deje postupne, dieťa nadobudne pocit istoty a dôvery. K deťom pristupujeme individuálne, trpezlivo, poskytujeme pocit bezpečia. Deťom poskytujeme kvalitnú prípravu na plynulý prechod do základnej školy. Materskú školu pravidelne navštevuje detská  psychologička, i detská logopedička. 

   U nás sú deti šťastné, nikdy sa nenudia. Tešia sa z pohybu na tenisových kurtoch, korčuľami brúsia ľadovú plochu v Avione, koordináciu pohybov získavajú na pohybovej príprave a joga ich naučí uvedomovať si pohyby svojho tela a správne dýchanie. 

   Dieťa sa naučí pracovať s rôznymi predmetmi, počítať pomocou svojej vlastnej tvorivosti a nie preto, že ho to naučia dospelí. Rodič či učiteľ je len sprievodcom na ceste k vzdelaniu, je radcom a oporou, vedie ruku a myseľ v duchu hesla: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“. 

   • S nami môže dieťa svet spoznávať, učiť sa, hrať a zabávať.
   • Pani učiteľky mu budú pomáhať, aby sa naučilo všetko samo zvládať.
   • Osobnosť dieťaťa sa bude rozvíjať a napredovať po všetkých stránkach .